Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Takst, Tilstandsanalyse /

Eierskifteraport.

Tilstandsrapport eller verditakst

Et av de største konfliktområdene i etterkant av et boligsalg er våtrom.

Våtrom er den bygningsdelen som det knyttes størst usikkerhet til, og dermed kanskje det viktigste å få kontrollert i forbindelse med boligsalg. Det er også en bygningsdel man finner i alle typer boliger, enten den ligger midt i byen eller midt på landet. Men hvor grundig er de tilgjengelige undersøkelsene for de som skal selge sin bolig.

Boligselgere tror kanskje at ærlighet gir negativt utsalg på salgssummen. Tall fra forsikringbransjen tyder på at det motsatte er tilfelle; at grundig tilstandsanalyse gir utslag i økt salgssum. I tillegg er det en trygghet å vite at det ikke blir konflikt i etterkant av salget. Man skal kunne legge boligen bak seg når man har levert fra seg nøklene. Det lønner seg med andre ord å skaffe en takstmann som kan hjelpe deg å avdekke det som finnes av feil på boligen, både for økonomien og samvittigheten.