Vi utfører verditakster,

eierskifterapporter / tilstandsrapporter på Helgeland, og er hjemmeværende i

Rana kommune.

Telefon 91186712

Utførelse:

Johnny Theodor Pedersen

Bakgrunn:

Byggmester

Teknisk fagskole

Utdannelse i tilstandsrapportering av bygninger ved NTRF i 1991.

Takstutdannelse ved NTRF i 1998 -1999 og senere ved Nito Takst i 2008 - 2009.

Medlem av Nito Takst fra 2010 til og med 2017.

Godkjent i Nito Takst for uførelse av verdivurdering, tilstandsanalyse, og boligsalgrapporter for bolig- og fritidseiendommer, og mindre næringseiendommer.

Er nå medlem i BMTF, Byggmesternes Takseringsforbund, og utfører verditakster, og tilstandsrapporter / eierskiferapporter

av boligeiendommer og mindre næringseiendommer.